Rabu, 13 Agustus 2008

Perintah Puasa Dibulan Ramadhan

(QS. Al-Baqarah: 183)
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa.

Penjelasan Ayat

Allah Tabaraka wa Ta'ala, memerintahkan umat yang beriman untuk berpuasa. Puasa artinya menahan diri dari makan, minum, berjimak dan hal-hal yang membatalkannya, sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa mengandung manfat bagi kesucian, kebersihan dan kecemerlangan diri dari percampuran dengan keburukan dan akhlak yang rendah. Dalam ayat ini pula Allah Tabaraka wa Ta'ala juga mewajibkan berpuasa kepada umat-umat yang terdahulu, untuk dijadikan teladan bagi umat islam. Maka hendaknya puasa dlaksanakan dengan penuh seungguhan dan lebih sempurna daripada umat yang terdahulu.

Tidak ada komentar: